Dane wojewódzkie

W wojewódzkim przekroju terytorialnym prezentujemy informacje w zakresie demografii, bazy ochrony zdrowia, działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą w opiece stacjonarnej szpitalnej i długoterminowej oraz ambulatoryjnej, personelu pracującego w ochronie zdrowia, stanu zdrowia ludności jak również profilaktyki w ochronie zdrowia.